با همکاری اتاق بازرگانی کرمان نخستین مسابقه بهره وری استان کرمان برگزار شد

رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه بهره‌وری یک مقوله فراموش شده است، گفت: با وجود همه ظرفیت ها و موقعیت‌های مناسب اقتصادی، برداشت از منابع اقتصادی استان بهره‌ورانه نیست. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، سیدمهدی طبیب زاده در اولین جشنواره بهره‌وری استان کرمان و قدردانی از بهره‌ورترین مدیران اطلاعت بیشتر دربارهبا همکاری اتاق بازرگانی کرمان نخستین مسابقه بهره وری استان کرمان برگزار شد[…]

تهیه کارنامه رقابت پذیری برای بیش از ۵۰ شرکت دارویی در صنعت دارو سازی ایران

  کارنامه رقابت پذیری به منظور تعیین وضعیت رقابت پذیری هر بنگاه اقتصادی در صنعت مربوط به خود با استفاده از مدلی متشکل از داده ها و اطلاعات مالی، اقتصادی و بهره وری آن بنگاه طی سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۴ به صورت سالیانه تهیه می گردد. مطابق با ادبیات موضوعی در زمینه رقابت پذیری، اطلاعت بیشتر دربارهتهیه کارنامه رقابت پذیری برای بیش از ۵۰ شرکت دارویی در صنعت دارو سازی ایران[…]

چاپ کتابی با عنوان ” رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی در صنعت داروسازی از سال ۱۳۸۲-۱۳۹۴″

    هدف اصلی این کتاب تخمین میزان رقابت پذیری بنگاه های صنعت داروسازی با استفاده از داده های کمی و واقعی آن ها و در نهایت فهرست رتبه بندی شده بر اساس رقابت پذیری می باشد. . به این ترتیب با استفاده از اطلاعات مالی بنگاه های صنعت داروسازی و مدل طراحی شده, بهترین اطلاعت بیشتر دربارهچاپ کتابی با عنوان ” رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی در صنعت داروسازی از سال ۱۳۸۲-۱۳۹۴″[…]

 برگزاری نشست کارشناسی کمیسیون رقابت, خصوصی سازی و سلامت اداری (در صنعت بیمه) با حضور آقای مهندس فرشید شکرخدایی رئیس کارگروه رقابت پذیری اتاق ایران- بهمن ماه۱۳۹۵

          نشست کارشناسی کمیسیون رقابت, خصوصی سازی و سلامت اداری با عنوان "بررسی چالش ها وفرصت های رقابت پذیری در صنعت بیمه"  با حضور برجسته "آقای مهندس فرشید شکرخدایی" رئیس کارگروه رقابت پذیری اتاق ایران, "آقای مهندس رامندی" کارشناس پژوهشی گروه اشخاص – کارگروه توسعه صنعت بیمه و "آقای مهندس احسان جنتی فرد" اطلاعت بیشتر درباره برگزاری نشست کارشناسی کمیسیون رقابت, خصوصی سازی و سلامت اداری (در صنعت بیمه) با حضور آقای مهندس فرشید شکرخدایی رئیس کارگروه رقابت پذیری اتاق ایران- بهمن ماه۱۳۹۵[…]

logo-samandehi