راه اندازی مرکز توسعه رقابت پذیری کسب و کار ایران در اتاق بازرگانی استان لرستان- اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

 

 

امضا تفاهم نامه همکاری با اتاق بازرگانی, صنایع, معادن و کشاورزی استان لرستان. 

logo-samandehi