برگزاری نشست کارشناسی کمیسیون رقابت, خصوصی سازی و سلامت اداری (در صنعت بیمه) با حضور آقای مهندس فرشید شکرخدایی رئیس کارگروه رقابت پذیری اتاق ایران- بهمن ماه۱۳۹۵

     

    نشست کارشناسی کمیسیون رقابت, خصوصی سازی و سلامت اداری با عنوان "بررسی چالش ها وفرصت های رقابت پذیری در صنعت بیمه"  با حضور برجسته "آقای مهندس فرشید شکرخدایی" رئیس کارگروه رقابت پذیری اتاق ایران, "آقای مهندس رامندی" کارشناس پژوهشی گروه اشخاص – کارگروه توسعه صنعت بیمه و "آقای مهندس احسان جنتی فرد" مدیر عامل شبکه بهینه کاوی ایران در محل اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه خبری اتاق بازرگانی, صنایع, معادن و کشاورزی ایران نشست کمیسیون رقابت٬ خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران با محوریت بررسی چالشها و فرصتهای رقابت پذیری در صنعت بیمه برگزار شد. نایب رئیس کمیسیون رقابت٬ خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران مواردی را پیرامون رقابت پذیری بیمه های کشور بیان کرد.  حسن فروزان فرد با اشاره به ضعف در فرهنگ استفاده از بیمه در کشور گفت: حادثه پلاسکو و اینکه تعداد زیادی از واحدهای تجاری آن ساختمان بیمه نبودند٬ به خوبی نمایانگر میزان استفاده از سرویسهای مختلف بیمه ای در فضای کسب وکار است. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: در ساختمانی که این همه خطر وجود داشته٬ چند درصد از فعالان اقتصاد ِی مدعی میلیاردها تومان سرمایه٬ حاضر بودند برای حفاظت از سرمایه خود از بیمه استفاده کنند؟

فروزان فرد افزود: ظرفیت های بسیاری در صنعت بیمه ای ما وجود دارد که اگر بیمه ها فرهنگسازی خوبی در این زمینه انجام دهند٬ می توانند به خوبی از این ظرفیتها برای توسعه صنعت بیمه استفاده کنند. وی به رابطه تعداد بیمه ها در کشور و شاخص رقابتپذیری اشاره کرد و گفت: طی ۳ سال گذشته ۳۰ مورد تقاضای ثبت شرکتهای بیمه ای در کشور پذیرفته شده است. هر چه این عدد بیشتر شود نشان دهنده این است که رقابت میان بیمه ها بیشتر شده است؛ هرچند سهم بیمه ایران در این میان خیلی بیشتر است.

نایب رئیس کمیسیون رقابت٬ خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران اضافه کرد: بعضی موارد و رشته های بیمه ای در تعامل انحصاری با دولت و شرکتهای دولتی است؛ این محل اشکال مهمی در صنعت بیمه است. فروزان فرد با اشاره به نسبت توسعه اقتصادی و توسعه شرکتهای بیمه ای هم گفت: با این نرخ توسعه اقتصادی در کشور و این اندازه کسب وکار نمیتوان انتظار وضعیت مطلوبی برای صنعت بیمه داشت؛ چراکه رشد اقتصادی مثبت زمینه رشد صنعتهای بیمه را فراهم میکند.

از منظر تعداد بیمه ها در کشور٬ صنعت بیمه رقابتی تر شده است.

در ادامه نشست٬ رامندی کارشناس پژوهشکده بیمه٬ نتایج مطالعه ای در مورد بررسی و تبیین رقابت و رقابت پذیری در صنعت بیمه و تعیین شاخصهای رقابتی حاکم بر صنعت بیمه را ارایه کرد. رامندی گفت: این پژوهش وضعیت ایران را بررسی و با وضعیت کشورهای عضو اتحادیه اروپا٬ ژاپن٬ تایلند٬ هند و ترکیه و برزیل و تعدادی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا مقایسه کرده است. این کارشناس بیمه در مورد تمرکز شرکتهای بیمهای در ایران گفت: پژوهش ما نشان داد که در کشور ما نسبت تمرکز یک بنگاه بسیار بالاست و بیمه ایران حجم بسیار بالایی از بیمه شدگان را در اختیار دارد که البته این نسبت طی سالهای موردبررسی کاهش یافته و از ۵۵ درصد در سال ٬۱۳۸۰ به ۲۰ درصد در سال ۹۳ در بیمه های زندگی و به ۴۰ درصد در جمع کل انواع بیمه رسیده است. رامندی در مورد ساختار صنعت بیمه هم گفت: به این نتیجه رسیدیم که وضعیت رقابتی بیمه ما در سالهای گذشته با کشورهای توسعه یافته در این زمینه تفاوت چندانی نکرده و وضعیت مطلوبی دارد؛ اما موضوع مهم آن است که اگر رقابت پذیری را به دو قسمت قدرت انحصاری و رفتار انحصاری تقسیم کنیم٬ در صنعت بیمه ما قدرت انحصاری وجود دارد اما رفتار انحصاری مشکوکی دیده نمیشود و بعضاً اتفاقاتی مانند نرخ شکنی در بیمه های درمان وجود دارد که نشان میدهد وضعیت رقابتی در صنعت بیمه ما مطلوب بوده است. این کارشناس پژوهشکده بیمه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تحریمها در کشور گفت: با توجه به اینکه سالها در تحریم بوده ایم و شرکتهای بیمه ای هم فعالیت بین المللی نداشته اند٬ دانش فنی و قدرت رقابتی واقعی در این شرکتها رشد نکرده و رقابت به معنای واقعی رخ نداده است. رامندی با تأکید بر لزوم فعالیت شرکتهای بیمه ای خارجی در کشور گفت: اگر قرار است شرکتهای بیمه ای خارجی در کشور فعالیت کنند٬ بهتر است شرکتهای پیشرو بیمه ای بین المللی که زمینه انتقال فناوری و دانش بیمه گری به ایران را فراهم میکنند٬ حضور داشته باشند.

بهره وری؛ ملاک سنجش رقابت پذیری بنگاهها

فرشید شکر خدایی٬ عضو کمیسیون رقابت٬ خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران٬ با اشاره به موضوع بهره وری گفت: رقابت و رقابتپذیری را باید از هم جدا کرد. مفهوم رقابت وضعیت شرکتها را از منظر شاخصهایی مانند انحصار و رقابت کامل توضیح میدهد و بیشتر مطالعه بازار و موضوعی ریاضی است؛ اما رقابتپذیری مفهومی متفاوت است و نظریه های مختلف هرکدام به نوعی رقابت پذیری را توضیح میدهند. بعضی میگویند٬ دسترسی بنگاهها به منابع نشان دهنده رقابتپذیری آنهاست بعضی معتقدند خلاقیت و نوآوری و برخی می گویند خروجیهای یک بنگاه نشاندهنده میزان رقابتپذیری آن است. شکر خدایی افزود: اما نظریه های متأخر معتقد هستند هر بنگاهی که ترکیبی از ورودی٬ خروجی و خلاقیت را در اختیار داشته باشد٬ رقابت پذیرتر است که همان مفهوم بهره وری است. در حال حاضر هم شاخص کلیدی عملکرد رقابتپذیری بنگاهها٬ بهره وری سرمایه و نیروی کار و ترکیب این عوامل است. شکر خدایی به مثالی در این زمینه اشاره کرد و گفت: مقایسه شاخص بهره وری انرژی در شرکتهای تایرسازی ایرانی و شرکت تایرسازی بریسا ترکیه در پژوهش ما نشان داد که شاخص بهره وری شرکتهای تایر سازی ایرانی یک پنجم بریسا است به این معنی که ما برای تولید یک حلقه تایر٬ پنج برابر متوسط تایر سازهای ترکیه ای انرژی مصرف میکنیم؛ که این موضوع نشان میدهد که ما در مصرف انرژی رقابت پذیر نیستیم. وی تصریح کرد: رقابت پذیری مفهومی نسبی است و در مقایسه با کشورها و بنگاههای دیگر٬ مطلوب یا نامطلوب بودن این معیار مشخص میشود.

logo-samandehi