مرکز توسعه رقابت‌پذیری کسب‌وکار با همکاری جشنواره ملی بهره‌وری ایران ۱۳ اردیبهشت ماه در اتاق بازرگانی لرستان افتتاح گردید.

نایب‌رییس اتاق ایران از ایجاد مرکز رقابت‌پذیری کسب و کار در اتاق لرستان خبر داد. دبیر کمیته اجرایی پنجمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه در اتاق لرستان گفت: مرکز توسعه رقابت‌پذیری کسب‌وکار با همکاری جشنواره ملی بهره‌وری ایران در اتاق بازرگانی لرستان افتتاح گردید. مرکز توسعه رقابت‌پذیری کسب و کار با همکاری جشواره ملی اطلاعت بیشتر دربارهمرکز توسعه رقابت‌پذیری کسب‌وکار با همکاری جشنواره ملی بهره‌وری ایران ۱۳ اردیبهشت ماه در اتاق بازرگانی لرستان افتتاح گردید.[…]

تهیه کارنامه رقابت پذیری برای بیش از ۵۰ شرکت دارویی در صنعت دارو سازی ایران

  کارنامه رقابت پذیری به منظور تعیین وضعیت رقابت پذیری هر بنگاه اقتصادی در صنعت مربوط به خود با استفاده از مدلی متشکل از داده ها و اطلاعات مالی، اقتصادی و بهره وری آن بنگاه طی سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۴ به صورت سالیانه تهیه می گردد. مطابق با ادبیات موضوعی در زمینه رقابت پذیری، اطلاعت بیشتر دربارهتهیه کارنامه رقابت پذیری برای بیش از ۵۰ شرکت دارویی در صنعت دارو سازی ایران[…]

چاپ کتابی با عنوان ” رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی در صنعت داروسازی از سال ۱۳۸۲-۱۳۹۴″

    هدف اصلی این کتاب تخمین میزان رقابت پذیری بنگاه های صنعت داروسازی با استفاده از داده های کمی و واقعی آن ها و در نهایت فهرست رتبه بندی شده بر اساس رقابت پذیری می باشد. . به این ترتیب با استفاده از اطلاعات مالی بنگاه های صنعت داروسازی و مدل طراحی شده, بهترین اطلاعت بیشتر دربارهچاپ کتابی با عنوان ” رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی در صنعت داروسازی از سال ۱۳۸۲-۱۳۹۴″[…]

 برگزاری نشست کارشناسی کمیسیون رقابت, خصوصی سازی و سلامت اداری (در صنعت بیمه) با حضور آقای مهندس فرشید شکرخدایی رئیس کارگروه رقابت پذیری اتاق ایران- بهمن ماه۱۳۹۵

          نشست کارشناسی کمیسیون رقابت, خصوصی سازی و سلامت اداری با عنوان "بررسی چالش ها وفرصت های رقابت پذیری در صنعت بیمه"  با حضور برجسته "آقای مهندس فرشید شکرخدایی" رئیس کارگروه رقابت پذیری اتاق ایران, "آقای مهندس رامندی" کارشناس پژوهشی گروه اشخاص – کارگروه توسعه صنعت بیمه و "آقای مهندس احسان جنتی فرد" اطلاعت بیشتر درباره برگزاری نشست کارشناسی کمیسیون رقابت, خصوصی سازی و سلامت اداری (در صنعت بیمه) با حضور آقای مهندس فرشید شکرخدایی رئیس کارگروه رقابت پذیری اتاق ایران- بهمن ماه۱۳۹۵[…]

logo-samandehi