آذر ۱۷, ۱۳۹۷

خدمات رایگان به بنگاه های اقتصادی

به منظور افزایش توان رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی و کمک به افزایش توان مدیریتی بنگاه ها در کشور پس از توافق صورت گرفته با اتاق های بازرگانی استانی مقرر شده است خدمات زیر به صورت رایگان ارایه شود.

خدمات قابل ارایه مرکز توسعه رقابت پذیری کسب و کار ایران به بنگاه های اقتصادی:

 1. اندازه گیری شاخص بهره وری شرکت ها در چارچوب مسابقه ملی بهره وری، صدور و ارایه کارنامه مربوط به آن
 2. اندازه گیری شاخص مدیریت اقتصادی شرکت ها، صدور و ارایه کارنامه مربوط به آن
 3. دریافت سه پروژه ارتقای بهره وری از شرکت ها در فرمت معرفی شده مسابقه ملی تجربه های موفق و ارزیابی آن ها و ارایه کارنامه نتایج ارزیابی
 4. اندازه گیری شاخص رضایت کارکنان شرکت ها در چارچوب مسابقه بهترین محل برای کار، صدور و ارایه کارنامه مربوط به آن
 5. اندازه گیری شاخص توان اجرایی شرکت ها در چارچوب مسابقه برترین توان اجرایی، صدور و ارایه کارنامه مربوط به آن
 6. اندازه گیری شاخص تعلق سازمانی شرکت ها، صدور و ارایه کارنامه مربوط به آن
 7. اندازه گیری فرهنگ سازمانی شرکت ها، صدور و ارایه کارنامه مربوط به آن
 8. اندازه گیری شاخص مدیریت کارکنان شرکت ها، صدور و ارایه کارنامه مربوط به آن
 9. اندازه گیری شاخص تجارت فرامرزی شرکت ها، صدور و ارایه کارنامه مربوط به آن
 10. اندازه گیری شاخص مسوولیت پذیری اجتماعی شرکت ها، صدور و ارایه کارنامه مربوط به آن
 11. اندازه گیری شاخص مدیریت مشتریان شرکت ها، صدور و ارایه کارنامه مربوط به آن
 12. اندازه گیری شاخص مدیریت عملیات شرکت ها، صدور و ارایه کارنامه مربوط به آن
 13. اندازه گیری شاخص مدیریت مالی شرکت ها، صدور و ارایه کارنامه مربوط به آن
 14. اندازه گیری شاخص مدیریت راهبردی شرکت ها، صدور و ارایه کارنامه مربوط به آن
 15. معرفی و ثبت نام ۵ نفر از مدیران ارشد، ۳ نفر از مدیران و ۲ نفر از کارشناسان هر یک از اعضای اتاق در شبکه داوری جشنواره ملی بهره وری

گزارش های تفصیلی مربوط به هر یک از کارنامه های ارایه شده با پرداخت تعرفه مربوطه توسط شرکت متقاضی قابل ارایه خواهد بود.

لازم به ذکر است این طرح حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۷ اجرا خواهد شد.

ثبت نام در طرح

logo-samandehi