اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۶

کارنامه رقابت پذیری

کارنامه رقابت پذیری به منظور تعیین وضعیت رقابت پذیری هر بنگاه اقتصادی در صنعت مربوط به خود با استفاده از مدلی متشکل از داده ها و اطلاعات مالی، اقتصادی و بهره وری آن بنگاه در سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۴ به صورت سالیانه تهیه می گردد. داده های ورودی برای محاسبه شاخص های مالی، اقتصادی و بهره وری هر بنگاه، صورتهای مالی حسابرسی شده به همراه یادداشت های توضیحی پیوست می باشد که در طی ۱۳ سال مورد بررسی قرار گرفته اند. اطلاعات راجع به شرکت های مواد و محصولات دارویی از اطلاعات جمع آوری شده توسط سامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری ایران ( www.irpmc.ir ) و طرح ملی رتبه بندی اعضای اتاق ایران  www.r4b.ir به دست  آمده است.

نمونه کارنامه رقابت پذیری

logo-samandehi