اردیبهشت ۹, ۱۳۹۶

خدمات مرکز

​خدمات مرکز توسعه رقابت پذیری کسب و کار ایران

  • کارنامه رقابت پذیری
  • کتاب رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی در صنایع مختلف
  • کارنامه بهره وری
  • گزارش رتبه بندی
  • گزارش بهینه کاوی
  • کارنامه خدمات کلینیک رفتار سازمانی ایران
logo-samandehi