آذر ۲۰, ۱۳۹۵

تفاهم نامه ها

تفاهم نامه های همکاری:

 

  • تفاهم نامه همکاری با انجمن صنایع خوراک دام, طیور و آبزیان ایران

انجمن صنایع خوراک دام, طیور و آبزیان ایران در تاریخ دی ماه ۱۳۹۴ با هدف افزایش توان رقابت پذیری، توسعه مدیریت حرفه ای و توانمندی هر چه بیشتر اعضای خود با محوریت موضوعات رتبه بندی، رقابت پذیری، کیفیت، بهره وری، شبکه سازی، داده کاوی، مطالعات اقتصادی، مشاوره، آموزش و توسعه مدیریت کسب و کار, تفاهم نامه ای با مرکز توسعه رقابت پذیری کسب و کار ایران منعقد کرد.

  • تفاهم نامه همکاری با اتاق بازرگانی, صنایع, معادن و کشاورزی استان لرستان

 ​راه اندازی مرکز توسعه رقابت پذیری اتاق بازرگانی, صنایع, معادن و کشاورزی استان لرستان در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

 

 

logo-samandehi