همکاران ما

گروه پارسیان هوشمند

جشنواره ملی بهره وری

شبکه بهینه کاوی ایران

مرکز رتبه بندی کسب و کار

مرکز مدیریت بهره وری

شبکه مدیریت رفتار سازمانی

مرکز رتبه بندی اعتباری استاریت

مهندسین مشاور پارسیان هوشمند سرآمد

خدمات ما

  • کارنامه رقابت پذیری
  • کتاب رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی در صنایع مختلف
  • کارنامه بهره وری
  • گزارش رتبه بندی
  • گزارش بهینه کاوی
  • کارنامه خدمات کلینیک رفتار سازمانی ایران

ارتباط با ما

 

برای طرح هرگونه سوال و بیان نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود می توانید با ما تماس حاصل فرمایید:

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر, روبروی هتل تهران, کوچه ابن سینا, پلاک 4, زنگ 4 

تلفن :        43089000 - 021

فاکس :       43089999 - 021

ایمیل :        info@bcdc.ir