طرح خدمات رایگان مرکز به بنگاه های اقتصادی

بسته خدماتی اندازه گیری و تجزیه و تحلیل رقابت پذیری بنگاه ها

ارایه گزارش اندازه گیری و تجزیه و تحلیل رقابت پذیری هر بنگاه طی 10 سال گذشته و برگزاری کارگاه یک روزه با حضور مدیران ارشد بنگاه

اخبار مرکز

logo-samandehi